lien he quang cao

Tổng hợp đề thi môn: Quản trị chiến lược ( cập nhật liên tục ... )

Thảo luận trong 'Quản trị chiến lược' bắt đầu bởi NGUYENTHANHTON, 10/6/10.

Lượt xem: 44340

 1. Bộ đề thi môn Quản Trị Chiến Lược

  Đề 1:


  Câu 1:
  Thiết lập mô hình các giai đoạn Quản trị chiến lược tổng quát và phân tích nội dung các hoạt động cơ bản trong giai đoạn Hoạch định chiến lược (Thiết lập chiến lược) của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng nêu các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạc định chiến lược của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

  Câu 2:
  Nêu khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Trình bày quan hệ thực tiễn các giải pháp cơ bản triển khai chính sách marketing trong thực thi chiến lược của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

  Đề 2:


  Câu 1:
  Nêu khái niệm và vai trò của nhiệm vụ (sứ mạng) kinh doanh của công ty kinh doanh? Phân tích các nội dung cơ bản của 1 bản tuyên bố nhiệm vụ kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai sứ mạng của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

  Câu 2:
  Nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình và trình bày các ưu, nhược điểm của loại hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo sản phẩm trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh? Liên hệ thực tiễn sự vận hành cấu trúc tổ chức này trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

  Đề 3:


  Câu 1:
  Nêu khái niệm và phân loại chiến lược tích hợp. Phân tích các điều kiện lựa chọn và vận dụng các loại hình chiến lược tích hợp của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược tích hợp của công ty kinh doanh mà anh biết.

  Câu2
  : Nêu khái niệm, đặc điểm và vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) và phân tích các ưu, nhược điểm của loại hình cấu trúc này trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh. Cho nhận xét thực trạng phát triẻn cấu trúc tổ chức đáp ứng các yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh biết.  Đề 5

  Câu 1:
  Nêu khái niệm và thiết lập mô hình cấu trúc chuỗi giá trị của M.Porter? Vận dụng mô hình chuỗi giá trị để phân tích và đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của công ty kinh doanh mà anh biết?

  Câu 2:
  Thiết lập và trình bày mô hình 7S của Mc.Kensey trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh. Liên hệ thực tế vai trò của các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình 7S đến hiệu quả thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh biết?

  Đề 6:

  Câu 1:
  Thiết lập mô hình cấu trúc môi trường bên ngoài và nêu mục đích phân tích môi trường bên ngoài của công ty kinh doanh? Dưới góc độ tiếp cận của QTCL, phân tích và đánh giá có liên hệ thực tế tác động của 2 nhân tố trong môi trường kinh tế thuộc môi trường vĩ mô đến hoạch định chiến lược của công ty kinh doanh?

  Câu 2:
  Ba đặc điểm cơ bản của cấu trúc tổ chức doanh nghiệp. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức và chiến lược của A.Chandler? Cho nhận xét thực trạng phát triển cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh chị biết.
  Đề 8:


  Câu 1:
  Khái niệm và phân loại chiến lược cường độ, điều kiện lựa chọn và vận dụng các loại hình sử dụng chiến lược cường độ của công ty? Nhận xét thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược cường độ.

  Câu 2:
  Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách nhân sự trong thực thi chiến lược của công ty.

  Đề 11


  Câu 1:
  Nêu khái niệm và vai trò của SMKD trong thực thi chiến lược? Phân tích nội dung bản tuyên bố SMKD của doanh nghiệp kinh doanh? Nhận xét thực tế về việc thực hiện SMKD của công ty mà bạn biết?

  Câu 2:
  Nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo sản phẩm và nêu rõ ưu, nhược điểm của loại cấu trúc này? Nhận xét thực tế của việc triển khai cấu trúc này của công ty bạn biết?

  Đề 12:


  Câu 1:
  Nêu khái niệm chiến lược và các cấp chiến lược của công ty kinh doanh.Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm,dịch vụ;chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa.

  Câu 2:
  Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của văn hóa Doanh Nghiệp. Phân tích các đặc điểm của VHDN làm sao để thích nghi với thực thi chiến lược..

  Đề 13


  Câu 1
  :Thiết lập mô hình Quản trị chiến lược tổng quát. Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm,dịch vụ;chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa.

  Câu 2 :
  Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách tài chính trong thực thi chiến lược của công ty.

  Đề 16:


  Câu1:
  Trình bày khái niệm, nội dung của nhóm chiến lược.dựa vào phân tích nội dung của nhóm chiến lược xác định đối thủ cạnh tranh chính của công ty mà bạn biết?

  Câu 2:
  Nêu khái niệm và bản chất của kiểm tra đánh giá chiến lược. Phân tích nội dung của khung đánh giá chiến lược. Trình bày thực trạng và giải pháp của việc kiểm tra đánh giá chiến lược tại một công ty mà bạn biết.

  Đề 18:


  Câu 1:
  Khái niệm và vai trò của mục tiêu CL dài hạn? Phân tích các yêu cầu xác định mục tiêu CL dài hạn của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược của công ty mà bạn biết

  Câu 2:
  Khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược? Phân tích các hoạt động cơ bản của giai đoạn "thực thi chiến lược" của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai thực thi chiến lược ở công ty KD mà bạn biết.


  Đề 25


  Câu 1: Khái niệm chiến lược,chính sách,các bước hoạch định chiến lược,liên hệ thực tế công ty nào đó
  Câu 2:
  Hỏi về năng lực cạnh tranh lõi,các nhân tố xác định năng lực cạnh tranh lõi,nêu giải pháp phát huy năng lực cạnh tranh lõi của 1 công ty nào đó


  :96: khoa A :96:


  Tài liệu môn Quản Trị Chiến Lược

  http://www.svtm.vn/diendan/threads/222048-Tai-lieu-mon-Quan-tri-chien-luoc

  http://svtm.vn/diendan/showthread.php?p=750588#post750588

  Trắc nghiệm môn Quản Trị Chiến Lược

  http://www.mediafire.com/?b1588qvhovzo72r

  P/s: Mọi người đọc nếu thấy hay và bổ ích nhớ ấn thank khích lệ tinh thần người post và chủ topic nhé [​IMG] [​IMG] [​IMG] Chúc cả nhà ôn thi và làm bài thật tốt !
   
  Chỉnh sửa cuối: 26/1/13
  hang xinh and ngoccham4991452 like this.
 2. lythaiha

  lythaiha New Member

  hôm qua mới thi môn này xong đề khá là dài lại có 90 phút thui nếu kô có nghiên cứu thực tế từ trc thì thi kô đc quá 6đ đâu
  Đề 4: Chiến lược là gì, chính sách kinh doanh là gì? Thiết lập mô thức đánh giá môi trường bên trong IFAS của một doanh nghiệp kinh doanh. Hãy nêu 1 ví dụ mô thức IFAS của một DN mà anh chị biết?

  Mình làm thế nè : mấy câu lý thuyết thì thui học thuộc mà viết ra , còn câu thiết lập thì nêu mấy cái bước thiết lập ra, nêu 1 mô hình IFAS của DN nào đó lấy luôn cái ở bài thảo luận môn nè ý, rùi phân tích 1 yếu tố mạnh và 1 yếu tố yếu, chốt lại vài dòng j đó là ok

  Câu 2: nêu các hoạt động cơ bản trong việc kiểm tra đánh giá chiến lược kinh doanh? Nếu 1 ví dụ về việc kiểm tra đánh giá chiến lược kinh doanh của một DN mà bạn biết?

  Câu nè cả phòng ngậm tăm luôn vì chả đứa nào học chương 4 cả, có học cũng chả bít viết j vô đề đặc biệt cái lấy ví dụ.

  Phòng coi khá chặt chả ngọ nguậy đc nhưng vẫn nói đc vài câu với đồng đội ở trên và dưới hỏi xem làm đc kô chấm hết .
   
 3. oaiamqua

  oaiamqua New Member

  hơ môn này thi trắc nghiệm cơ mà?
   
 4. phongvu_123

  phongvu_123 Member

  chắc bạn nì học cùng lớp CL với mềnh. hình như chỉ có lớp mình thi trắc nghiệm thì fai :-S
   
 5. tjamo

  tjamo New Member

  hum qua thi môn quản trị chiến lược chuối cả nải.mình thi đúng đế 12 .lại ngay đầu bàn mới đau chứ hic hic không biết có dc 5 k đây .

  đề 12 :
  câu 1 khái niệm và vai tró của bản sứ mạng( nhiệm vụ kinh doanh )phân tích nội dung của bản sứ mạng kinh doanh .liên hệ thực tiễn triển khai chiến lược từ sứ mạng kd của doanh nghiệp kinh doanh cụ thể
  câu 2 vai trò của cấu trúc tổ chúc trong chiến lược của dn.mô hình và nên lên ưu nhược điiểm của mô hình cấu trúc chiến lược theo sản phẩm .nên mô hình tại công ty cụ thể

  hic môn này khó mà mấy thầy cô giáo coi thi bát chặt kinh người .k ngo ngoe dc j chác thi lại thuio hic hic^^
   
 6. nhưmộtgiấcmơ

  nhưmộtgiấcmơ New Member

  tớ mới sưu tập được 1 số đề từ diễn đàn tài chính ngân hàng của khoa H.họ tổng hợp và port khá nhiều đề QTCL nên đưa lên đây cho a em tham khảo,dù sao nó cũng là 3 tc.điểm cao thì tốt quá.
  Câu 1: Nêu khái niệm và thiết lập mô hình cấu trúc chuỗi giá trị của M.Porter? Vận dụng mô hình chuỗi giá trị để phân tích và đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của công ty kinh doanh mà anh biết?

  Câu 2: Thiết lập và trình bày mô hình 7S của Mc.Kensey trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh. Liên hệ thực tế vai trò của các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình 7S đến hiệu quả thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh biết?

  Đề 2:

  Câu 1: Nêu khái niệm và phân loại chiến lược tích hợp. Phân tích các điều kiện lựa chọn và vận dụng các loại hình chiến lược tích hợp của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược tích hợp của công ty kinh doanh mà anh biết.

  Câu2: Nêu khái niệm, đặc điểm và vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) và phân tích các ưu, nhược điểm của loại hình cấu trúc này trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh. Cho nhận xét thực trạng phát triẻn cấu trúc tổ chức đáp ứng các yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh biết.
  chuc moi nguoi may man
  đề 16:
  câu1:trình bày khái niệm, nội dung của nhóm chiến lược.dựa vào phân tích nội dung của nhóm chiến lược xác định đối thủ cạnh tranh chính của công ty mà bạn biết?
  câu 2:nêu khái niệm và bản chất của kiểm tra đánh giá chiến lược.phân tích nội dung của khung đánh giá chiến lược.trình bày thực trạng và giải pháp của việc kiểm tra đánh giá chiến lược tại một công ty mà bạn biết.

  còn đề kia vào :
  câu 1:ma trận BCG
  câu 2:khái niệm và phân loại môi trường văn hóa của doanh nghiệp,
  câu nào cũng có vận dụng hết.

  t làm đề 16.huhu bị sập tủ.vào toàn phần không ngờ tới thui.post lên cho mọi ng tham khảo.
  chúc pà con thi sau làm bài tốt .
  Đề 15:
  Câu 1: Thiết lập mô hình cấu trúc môi trường bên ngoài và nêu mục đích phân tích môi trường bên ngoài của công ty kinh doanh?
  Dưới góc độ tiếp cận của QTCL, phân tích và đánh giá có liên hệ thực tế tác động của 2 nhân tố trong môi trường kinh tế thuộc môi trường vĩ mô đến hoạch định chiến lược của công ty kinh doanh?

  Câu 2: Nêu 3 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tổ chức doanh nghiệp. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức và chiến lược của A.Chandler? Cho nhận xét thực trạng phát triển cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh chị biết.

  Mình chỉ nhớ đề mình làm thôi. Phòng có 2 đề trông chặt lắm. Mà nhớ là không được dùng điện thoại di động trong phòng thi đâu. Nếu dùng thì bị đình chỉ thi ngay lập tức. Mình vừa thi về xong làm không được mấy chắc là thi lại thôi. Huhuuu!
  mình thi đề 13

  câu 1 :Thiết lập mô hình Quản trị chiến lược tổng quát. Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm,dịch vụ;chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa.

  câu 2 : Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách tài chính trong thực thi chiến lược của công ty.

  chán quá mình học hết bỏ mỗi cái mô hình Quản trị chiến lược tổng quát. thấy nó hơi lằng nhằng ( chỉ cần 3 phút là thuộc ) . ko mún học nên cắt slide mang vào quay bài. nhưng khổ nỗi quần nhìu túi nên đúc nhâm túi. tìm mãi ko thấy thế là bỏ phí mất cái mô hình Quản trị chiến lược tổng quát. khi thi xong mới bít là mình đưc nhầm . thế mới đau chứ
  nhưng nghe nói phần đó chỉ khoảng 0.5 diểm thôi
  Thêm đề ngay 8/6/09 nè
  Trích dẫn:
  Nguyên văn bởi trang89
  de 12.câu 1.neu khai niem va vai tro cua nhiem vu su mang kinh doanh.noi dung cua 1 ban su mang kinh doanh.lien he thuc tien thuc trang trien khai su mang kinh doanh tai 1 doanh nghiep ma ban biet
  cau 2.neu vai tro cau truc to chuc.thiet lap mo hinh cau truc to chuc theo bo phan san pham.lien he thuc tien cau truc nay o 1 doanh nghiep ma ban biet

  de kia ko ro lam
  cau 1 quan tri chien luoc la gi,mo hinh e fas,lien he 1 doanh nghiep ma ban biet
  câu 2.noi dung thuc thi chien luoc,lien he

  Trích dẫn:
  Nguyên văn bởi boy_vip_37
  đề thi số 12
  1, nêu khái niệm và vai trò cả nhiệm vụ (sứ mạng) kinh doanh cua công ty kinh doanh? phân tích nội dung cơ bản của một bản tuyên bố nhiệm vụ kd? cho nhận xét thực trạng triển khai sứ mạng của công ty kd mà bạn bạn biết?
  2, nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? thiết lập mô hình và trình bày các ưu nhược điểm của loại hình CTTC bộ phận theo sản phẩm trong thực thui chiến lược của công ty kinh doanh? liên hệ thực tiễn vận hành cấu trúc tỏ chức chức năng trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà ban biết?
  Đề 12
  câu 1:
  Nêu khái niệm và vai trò của SMKD trong thực thi chiến lược? phân tích nội dung bản tuyên bố SMKD của doanh nghiệp kinh doanh? nhận xét thực tế về việc thực hiện SMKD của công ty mà bạn biết?
  câu 2:
  Nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo sản phẩm và nêu rõ ưu, nhược điểm của loại cấu trúc này? nhận xét thực tế của việc triển khai cấu trúc này của công ty bạn biết?
  Đề 18:
  Câu 1: khái niệm và vai trò của mục tiêu CL dài hạn?Phân tích các yêu cầu xác định mục tiêu CL DH của công ty kinh doanh?Cho nhận xét thực trạng đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược của công ty mà bạn biết (t cũng ko nhớ chính xác từng câu từng chữ đâu, chỉ gọi là tương đối thui)
  Câu 2: khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược?Phân tích các hoạt động cơ bản của giai đoạn "thực thi chiến lược" của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai thực thi chiến lược ở công ty KD mà bạn biết.
   
  Last edited by a moderator: 4/12/12
 7. Mr.0.618

  Mr.0.618 Bị Đuổi Khỏi Trường Rồi

  trắc nghiệm là những lớp QTCL 1.2
  còn QTCL 1.3 (cho các khoa thuộc ngành quản trị )là thi tự luận
   
 8. linhkute108

  linhkute108 New Member

  hjz.toan de thi tu luan thi biet the nao???minh phai thi trac nghiem ma...huhu;chua hoc duoc j?ai ma thi trac nghiem mon nay rui thi post len nha.tk truoc nha
   
 9. cunyeu

  cunyeu New Member

  cam on may bo pos de len nhe. mon nay toan lien he minh thay oai wa
   
 10. spippo

  spippo New Member

  đợi bác thi xong nhá cháu.:))
   
 11. phongvu_123

  phongvu_123 Member

  50 câu trong 60p bạn ah. Không có trong tập đấy đâu. Tóm lại là bạn học vở ghi thì ok :)
   
 12. depon

  depon New Member

  hic... mình tưởng có đáp án vào so...:-SS
   
 13. longviettm_pro90

  longviettm_pro90 New Member

  :banhbao12:Quả này xong roài, xem mấy câu trắc nghiệm mà po hand lun--->teo roài:05235352-2-25A64:
   
 14. huha90

  huha90 New Member

  hoc nhiu trong sach ay.
   
 15. money_firstlove_sax

  money_firstlove_sax New Member

  ax. mai thi rùi tốt nhất lấy những j thầy đã nói để thi thôi tuy rằng chưa nghe thầy nói bao giờ:sorrwie:
   
 16. chiataynheem

  chiataynheem New Member

  Mai thi rồi vẫn chưa học đc j cả :(:)((
   
 17. tientuu5056

  tientuu5056 New Member

  thế nó có hỏi kiến thức ngoài ko mấy bạn???@@ tớ ko có sách chỉ có slide thui, học trong đó có đủ ko nhỉ:-?
   
 18. 123alo

  123alo New Member

  đề ngay 14/6

  Câu 1 phân tích mô hình M.Porter, liên hệ với 1 công ty kd mà bạn biết để thấy điểm mạnh và điểm yếu...
  Câu 2 phân tích mô hình 7S, liên hệ với 1 công ty kd để phân tích các yếu tố tác động tới quá trình thực thi chiến lược

  2tc thì trắc nghiệm thì phải còn 3 tc thì vẫn tự luận :thuocym:
   
 19. lacmatphuonghuong

  lacmatphuonghuong Nhân Viên

  sao các thầy ko cho trắc nghiệm luôn nhỉ :pu152724:
   
 20. Nguyen.thoan

  Nguyen.thoan New Member

  bon m hoc 2 tc van thi tu luan ma
   

Chia sẻ trang này