quang cao
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 20 của 35

Chủ đề: Bài tập - Bài giải Kế toán tài chính

Cộng đồng SVTM lớn nhất trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
 1. #1
  Tham gia
  Sep 2008
  Họ tên
  Sky_of_love612
  Lớp
  42D
  Bài gửi
  11
  Được cảm ơn: 242

  Bài tập - Bài giải Kế toán tài chính

  bai tap ke toan tai chinh, bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp, bài tập kế toán tài chính có đáp án, bai tap ke toan tai chinh 1 2 3

  Bài số 1: Kế Toán vật liệu, công cụ dụng cụ
  Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau ( 1000 đ).
  1. Thu mua vật liệu chính nhập kho ,chưa trả tiền cho công ty X. Giá mua ghi trên hóa đơn ( cả thuế GTGT 10% ) là 440.000. Chi phí thu mua đơn vị đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng : 4.200 ( cả thuế GTGT 5%).
  2. Mua nguyên vật liệu của công ty K , trị giá thanh toán ( cả thuế GTGT 10%) : 363.000 Hàng đã kiểm nhận , nhập kho đủ.
  3. Phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ nhập kho : 5000.
  4. Xuất kho một số thành phẩm để đổi lấy dụng cụ với công ty Y ,trị giá trao đổi ( cả thuế GTGT 10% ) 66.000. Biết giá vốn thành phẩm xuất kho 45.000. Thành phẩm đã bàn giao , dụng cụ đã kiểm nhận , nhập kho đủ.
  5. Dùng tiền mặt mua một số vật liệu phụ của công ty Z theo tổng giá thanh toán ( cả thuế GTGT 10% ) là 55.000.
  6. Trả toàn bộ tiền mua vật liệu ở nghiệp vụ 1 bằng tiền gửi ngân hàng sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng 1%.
  7. Xuất kho vật liệu phụ kém phẩm chất trả lại cho công ty K theo trị giá thanh toán 77.000. ( trong đó có cả thuế GTGT 7.000 ). Công ty K chấp nhận trừ vào số tiền hàng còn nợ.
  8. Xuất tiền mặt tạm ứng cho cán bộ đi thu mua nguyên vật liệu : 3.000.

  Yêu cầu:
  1. Định khoản các nghiệp vụ nói trên .
  2. Hãy định khoản các nghiệp vụ nói trên trong trường hợp DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp .

  Giải
  1. Định khoản các nghiệp vụ nêu trên.
  1a)
  Nợ TK 152 ( VLC) : 400.000
  Nợ TK 133 ( 1331) : 40.000
  -Có TK 331 ( X) : 440.000
  1b)
  Nợ TK 152 ( VLC) : 4.000
  Nợ TK 133 ( 1331) : 2.000
  -Có TK 112 : 4.200
  2.) Nợ TK 152 ( VLP ) : 330.000
  Nợ TK 133 ( 1331 ) : 33.000
  Có TK 331 (X): 363.000
  3.)
  Nợ TK 152 ( PL) : 5.000
  -Có TK 711: 5.000
  4a)
  Nợ TK 632 : 45.000
  -Có TK 155: 45.000
  4b)
  Nợ TK 131 (Y) : 66.000
  -Có TK 511: 60.000
  -Có TK 3331( 33311): 6.000
  4c)
  Nợ TK 153 ( 1531): 60.000
  Nợ TK 133 ( 1331): 6.000
  -Có TK 131 (Y) : 66.000
  5a)
  Nợ TK 152 ( VLP): 50.000
  Nợ TK 133 ( 1331): 5.000
  -Có TK 331 (Z) : 55.000
  5b)
  Nợ TK 331 ( Z) : 55.000
  -Có TK 111: 55.000
  6)
  Nợ TK 331 (X) : 440.000
  -Có TK 515 : 4.400
  -Có TK 112 : 435.600
  7)
  Nợ TK 331 (K) : 77.000
  -Có TK 133(1331): 7.000
  -Có TK 152 (VLP): 70.000
  8)
  Nợ TK 141 : 3.000
  -Có TK 111 : 3.000
  2. Định khoản các nghiệp vụ nói trên trong trường hợp DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp .

  1a)
  Nợ TK 152 ( VLC) : 440.000
  -Có TK 331(X): 440.000
  1b)
  Nợ TK 152 (VLC) : 4.200
  -Có TK 112 : 4.200
  2)
  Nợ TK 152 ( VLP) : 363.000
  -Có TK 331 ( X) : 363.000
  3)
  Nợ TK 152 ( PL) : 5.000
  -Có TK 711: 5.000
  4a)
  Nợ TK 632 : 45.000
  - Có TK 155 : 45.000
  4b)
  Nợ TK 131 ( Y): 66.000
  -Có TK 511: 66.000
  4c)
  Nợ TK 153 ( 1531): 66.000
  -Có TK 131 ( Y): 66.000
  5a)
  Nợ TK 152 ( VLP) : 55.000
  -Có TK 331( Z) : 55.000
  5b)
  Nợ TK 331 ( Z ) : 55.000
  -Có TK 111: 55.000
  6)
  Nợ TK 331 ( X): 440.000
  -Có TK 515: 4.400
  -Có TK 112 : 435.600
  7)
  Nợ TK 331 ( K): 77.000
  -Có TK 152 ( VLP) : 77.000
  8)
  Nợ TK 141 : 3.000
  -Có TK 111 : 3.000


  Bài 2: Kế toán TSCĐ và bất động sản đầu tư


  Có tài liệu về TSCĐ tại một Công ty trong tháng 6/N ( 1.000 đồng ):
  1. Ngày 7, nhận vốn góp liên doanh dài hạn của công ty V bằng một TSCĐ dùng cho sản xuất theo giá thỏa thuận như sau :
  - Nhà xưởng sản xuất : 300.000 , thờ gian sử dụng 10 năm:
  - Thiết bị sản xuất : 360.000, thời gian sử dụng 5 năm.
  - Bằng sáng chế : 600.000, thời gian khai thác 5 năm.
  2. Ngày 10, tiến hành mua một dây chuyền sản xuất của công ty K dùng cho phân xưởng sản xuất .Giá mua phải trả theo hóa đơn ( cả thuế GTGT 5%) 425.880.; trong đó : giá trị hữu hình của thiết bị sản xuất 315.000 ( khấu hao trong 8 năm ); giá trị vô hình của công nghệ chuyển giao 110.880 ( khấu hao trong 4 năm ). Chi phí lắp đặt chạy thử thiết bị đã chi bằng tiền tạm ứng ( cả thuế GTGT 5% ) là 12.600. Tiền mua Công ty đã thanh toán bằng tiền vay dài hạn 50%. Còn lại thanh toán bằng chuyển khoản thuộc quỹ đầu tư phát triển.
  3. Ngày 13, Công ty tiến hành thuê ngắn hạn của công ty M một thiết bị dùng cho bộ phận bán hàng. Giá trị TSCĐ thuê 240.000. Thời gian thuê đến hết tháng 10/N. Tiền thuê đã trả toàn bộ ( kể cả thuế GTGT 10% ) bằng tiền vay ngắn hạn 16.500.
  4. Ngày 16, phát sinh các nghiệp vụ :
  - Thanh lý một nhà kho của phân xưởng sản xuất , đã khấu hao hết từ tháng 5 /N., nguyên giá 48.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 12%. Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt 5.000, phế liệu thu hồi nhập kho 10.000.
  - Gửi một thiết bị sản xuất đi tham gia liên kết dài hạn với Công ty B , nguyên giá 300.000 ; giá trị hao mòn lũy kế 55.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%. Giá trị vốn góp được Công ty B ghi nhận là 320.000, tương ứng 21% quyền kiểm soát.
  5. Ngày 19 , mua một thiết bị quản lý sự dụng cho văn phòng Công ty. Giá mua ( cả thuế GTGT 5% ) là 315.000, đã trả bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển , bốc dỡ , lắp đặt đã chi bằng tiền mặt 2.100 ( cả thuế GTGT 5%). Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của TSCĐ là 15 % và thiết bị đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh..
  6. Ngày 22, nghiệm thu nhà văn phòng quản lý do bộ phận XDCB bàn giao. Giá quyết toán của ngôi nhà là 1.000.800, vốn xây dựng công trình là nguồn vốn đầu tư XDCB. Thời gian tính khấu hao 20 năm.
  7. Ngày 25, tiến hành nghiệm thu công trình sửa chữa nâng cấp một quầy hàng của bộ phận bán hàng bằng nguồn vốn khấu hao. Chi phí sửa chữa nâng cấp thuê ngoài chưa trả cho công ty V ( cả thuế GTGT 5% ) là 189.000. Dự kiến sau khi sửa chữa xong , TSCĐ này sẽ sử dụng trong vòng 5 năm nữa. Được biết nguyên giá TSCĐ trước khi sửa chữa là 300.000, hao mòn lũy kế 240.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%.
  8. Ngày 28, tiến hành nghiệm thu một thiết bị sản xuất thuê ngoài sửa chữa lớn đã hoàn thành, bàn giao cho bộ phận sử dụng. Chi phí sửa chữa lớn thuê ngoài chưa trả cho công ty W ( cả thuế GTGT 5% ) là 56.700. Được biết DN đã trích trước chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch của thiết bị này là 50.000.

  Yêu cầu:
  1. Định khoản các nghiệp vụ nêu trên
  2. Xác định mức khấu hao tăng, giảm theo từng bộ phận trong tháng 6/N, biết DN tính khấu hao theo ngày và tháng 6/N có 30 ngày.
  3. Xác định mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 6/N biết:
  -Tháng 5/N không có biến động tăng giảm TSCĐ
  - Mức khấu hao TSCĐ đã trích trong tháng 5/N ở bộ phận sản xuất : 30.000, bán hàng 7.000, quản lý DN 10.000.
  4. Giả sử tháng 7/N không có biến động về TSCĐ . Hãy xác định mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 7 ở từng bộ phận.
  Giải
  1.Định khoản các nghiệp vụ nêu trên:

  1)
  Nợ TK 211: 660.000
  -2111: 300.000
  -2112 : 360.00
  Nợ TK 213 ( 2133) : 600.000
  -Có TK 411 (V): 1.260.000
  2a)
  Nợ TK 211( 2112) : 300.000
  Nợ TK 213( 2138) : 105.600
  Nợ TK 133( 1332) : 20.280
  -Có TK 331( K) : 425.880
  2b)
  Nợ TK 331( K) : 425.880
  -Có TK 341: 212.940
  -Có TK 112: 212.940
  2c)
  Nợ TK 211 ( 2113) : 12.000
  Nợ TK 133( 1332) : 600
  -Có TK 141 : 12.600
  2d)
  Nợ TK 414 : 204.660
  -Có TK 411: 204.600
  3a)
  Nợ TK 001 : 240.000
  3b)
  Nợ TK 641 ( 6417): 15.000
  Nợ TK 133( 1331) : 1.500
  -Có TK 311 : 16.500
  4a)
  Nợ TK 214( 2141) : 48.00
  -Có TK 211 ( 2112): 48.000
  4b)
  Nợ TK 811: 5.000
  -Có TK 111: 5.000
  4c)
  Nợ TK 152( phế liệu) : 10.000
  -Có TK 711: 10.000
  Nợ TK 223 (B): 320.000
  Nợ TK 214( 2141) : 55.000
  -Có TK 711: 75.000
  -Có TK 211( 2112): 300.000
  5a)
  Nợ TK 211( 2114) : 300.000
  Nợ TK 133( 1332) : 15.000
  -Có TK 112: 315.000
  5b)
  Nợ TK 211( 2114): 2.000
  Nợ TK 133 ( 1332) : 100
  -Có TK 111: 2.100
  6a)
  Nợ TK 211(2111) : 1.000.800
  -Có TK 241( 2412) : 1.000.800
  6b)
  Nợ TK 441: 1.000.800
  -Có TK 411 : 1.000.800
  7a)
  Nợ TK 241( 2413) : 180.000
  Nợ TK 133( 1332): 9.000
  -Có TK 331 ( V) : 189.000
  7b)
  Nợ TK 211( 2111): 180.000
  -Có TK 214(2143): 180.000
  8a)
  Nợ TK 241( 2412) : 54.000
  Nợ TK 133 ( 1331): 2.700
  -Có TK 331 ( W): 56.700
  8b)
  Nợ TK 335: 54.000
  -Có TK 241( 2413): 54.000
  8c)
  Nợ TK 627: 4.000
  -Có TK 335: 4.000
  Yêu cầu 2:
  Mức khấu hao TSCĐ tăng trong tháng 6/N tại:
  - Bộ phận bán hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800;
  - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ ( 20*12*30) = 1.510 + 1251= 2.761
  - Bộ phận sản xuất : 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/(5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)= 2.000 + 4.800 + 8.000 + 2.275 + 1540 = 18.615
  Mức khấu hao TSCĐ giảm trong tháng 6/N tại:
  - Bộ phận sản xuất: 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250
  - Bộ phận bán hàng : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500
  Yêu cầu 3:
  Mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 6/N tại:
  - Bộ phận sản xuất : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365
  - Bộ phận bán hàng : 7.000 + 800 – 500 = 7.300
  - Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 10.000 + 2.761 = 12.761
  Yêu cầu 4
  Mức khấu hao tài sản cố định trích trong tháng 7/N:
  - Bộ phận sản xuất : 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) + 312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12= 30.000 + 2.500 + 6.000 + 10.000 + 3250 + 2200 – 2500 = 51.450.
  - Bộ phận bán hàng : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 + 4.000 – 2.500 = 8.500
  - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000 + 302.000*15%/12 + 1.000.800/(20*12) = 10.000 + 3.775 + 4170 = 17.945


 2. Share
  Lần sửa cuối bởi kamatada; 01-31-2009 lúc 05:02 PM

 3. Có 64 thành viên Cảm ơn bài viết hay và bổ ích này của sky_of_love612:

  ***_beby_*** (09-03-2009),09d150051 (06-18-2011),10d150363 (04-07-2012), Admin (05-18-2009),atari_li (12-22-2010),bara_koori (05-17-2012),BlackJoker (06-22-2011),blacktuylip (06-02-2012),cherry_fly (05-29-2011),conlatdat (11-12-2013),CuopBien304 (02-02-2010),donalthuongmai (09-11-2009),dothanhhop (05-24-2011),duc the (12-31-2009),firework (05-13-2011),ga ran (11-24-2013),gailaocai (03-24-2010),gautruc7904 (01-14-2010),happyending (05-28-2011),hjeukoylovehanhhoa (01-31-2011),hoahongxanh (05-07-2009),hoahuongduong110 (09-16-2012),hoa_hong_den129 (04-08-2012),hugul2000 (03-17-2014),huong28891 (04-25-2011),HuongHae (11-16-2013),HUYENKHANHK46D2 (04-20-2012),izit (06-03-2011),k40dk (08-25-2010),kimngan247 (10-06-2009),lethikimchi92 (03-22-2012),letrungnguyen (05-11-2012),littlemoney (10-18-2010),LUIS_XIV (07-05-2010),manlee (06-03-2010),meoluoi2012 (05-03-2010),minh0947 (08-30-2009),Ms Soleil (08-30-2009),namlun_9x (11-03-2011),nguyen thi sang (03-16-2010),nhoc"trasua"_sax (05-12-2010),phungvan (09-06-2010),pjnkku (02-01-2012),quynhhoang (09-04-2012),sie^u_nha^n (04-27-2009),socsieuquay (04-05-2010),sos (04-21-2009),sunshine3891 (06-17-2011),thanhlong_phonui2000 (07-01-2010),thanhthuycthd (10-28-2009),thudong (05-05-2013),thuyantanthang (11-25-2010),thuyduong_chuk45d1 (06-11-2011),thuyk45qa (09-16-2012),thuy_hang2629 (04-07-2010),trieutulongk43d2 (05-19-2009),trinhkyu (03-23-2011),tuyetbeo (09-09-2009),vuthibac (01-20-2013),vu_duy_cuong (02-26-2012),Y Lam (06-05-2010)

 4. #2
  Tham gia
  Dec 2008
  Họ tên
  lê viết đàn
  Lớp
  1a
  Bài gửi
  1
  Được cảm ơn: 1
  bai gia rat hay

 5. Các thành viên Cảm ơn bài viết hay và bổ ích của 230888:

  CuopBien304 (02-02-2010)

 6. #3
  Tham gia
  Sep 2008
  Họ tên
  nguyễn thế tạo
  Lớp
  HK1A-K3
  Bài gửi
  2
  Được cảm ơn: 1
  bạn oi cho minh hoi nha. tại sao khi chuyển nguồn ở nghiệp vụ 2 bài 2 lại là 204.660
  Và khi tính khấu hao tăng trong tháng 6 ở bộ phận sản xuất lại nhân với 24.

 7. Các thành viên Cảm ơn bài viết hay và bổ ích của thetaodhtm:

  CuopBien304 (02-02-2010)

 8. #4
  Tham gia
  Jan 2009
  Họ tên
  snow
  Lớp
  no
  Bài gửi
  28
  Được cảm ơn: 2
  hix em chua hoc môn này nhưng đọc cũng jống nglý ktoán vậy.c (a) sưu tầm đâu bài tập zậy.mà đây có phải là bài đặc trưng cho từng dạng k??? nếu con c ( a) đưa ra típ hem cho e tham khao. thanks!!!

 9. #5
  Tham gia
  Feb 2009
  Họ tên
  nguyễn thị thu hằng
  Lớp
  33k06.2
  Bài gửi
  1
  Được cảm ơn: 0
  sao mình vào ô tìm kiếm nhập bài tập kế toán tài chính mà ko tìm đươc.giúp mình với. thank you vinamiu

 10. #6
  Tham gia
  Nov 2008
  Họ tên
  Mr_dung
  Lớp
  Kiem tien
  Bài gửi
  8
  Được cảm ơn: 0
  Quote Nguyên văn bởi thetaodhtm Xem bài viết
  bạn oi cho minh hoi nha. tại sao khi chuyển nguồn ở nghiệp vụ 2 bài 2 lại là 204.660
  Và khi tính khấu hao tăng trong tháng 6 ở bộ phận sản xuất lại nhân với 24.
  theo mình thì phải là
  Nợ tk414:202800(210940/1,05)
  Có tk411:202800
  Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
  Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  :63: :8: :64:

 11. #7
  Tham gia
  Mar 2009
  Họ tên
  BẮC GIANG CITY
  Lớp
  ?????
  Bài gửi
  87
  Được cảm ơn: 67
  chuẩn bị làm bài tập môn này rồi nhưng cug chẳng hiểu gì cả
  I was afraid to let you in here
  Now I have learned love can't be made in fear
  I'm falling into you
  This dream could come true
  Catch me, don't let me drop!
  Love me, don't ever stop!
  So close your eyes and let me kiss you...

 12. #8
  Tham gia
  Jan 2009
  Họ tên
  snow
  Lớp
  no
  Bài gửi
  28
  Được cảm ơn: 2
  hix nhìn quyển bài tập kế toán tài chính 1 mà hĩa thía , khác xa môn nguyên lý. mà lại còn thêm tỷ giá hối đoái nữa.kỳ này toi thiệt rùi (T_T)

 13. #9
  Tham gia
  May 2009
  Họ tên
  Lê Thị Thanh Mai
  Lớp
  33c
  Bài gửi
  2
  Được cảm ơn: 0

  En20

  bạn ơi cho mình hỏi muốn tìm bài tập và bài giải về nguyên lý kế toán thì vào đâu

 14. #10
  Tham gia
  Jun 2009
  Họ tên
  dang tan tai
  Lớp
  T08T20A
  Bài gửi
  1
  Được cảm ơn: 0
  theo minh thay o bt 1 nghiep vu so 5 nen lam don gian nhu day ne
  Nợ 152 5000
  Nợ 133 500
  Có 111 (Z) 5500

 15. #11
  Tham gia
  Aug 2009
  Họ tên
  nguyễn khánh
  Lớp
  k45
  Bài gửi
  701
  Được cảm ơn: 137
  như không hiểu gì

 16. #12
  Tham gia
  Jul 2009
  Họ tên
  >:AD<
  Lớp
  k42E1
  Bài gửi
  50
  Được cảm ơn: 28
  thks nha^^ mình đang học môn này, chắc sẽ giúp mình trong khi làm bt
  ngoan vs hiền
  ~~ lOve SoleiL ~~

 17. #13
  Tham gia
  Sep 2009
  Họ tên
  ngoc
  Lớp
  k1
  Bài gửi
  1
  Được cảm ơn: 0
  bạn nào có quyển hướng dẫn làm bài kế toán tài chính thì giúp mình với

 18. #14
  Tham gia
  Oct 2008
  Đến từ
  Mê Linh - Vĩnh Phúc ( k0 thèm Hà Nội )
  Họ tên
  NguoicuaDang
  Lớp
  A...........n
  Bài gửi
  686
  Được cảm ơn: 578
  Mới động vào bài tập.K0 hiểu gì luôn.Dân KT đã khó nhai, mình dân qtri học VB2 càng chả hiểu gì.Hik.Ai có bài giải các bt phần này k0.Post lên cho a e nhờ

 19. Các thành viên Cảm ơn bài viết hay và bổ ích của NguoicuaDang:

  anhhungtata (08-18-2010)

 20. #15
  Tham gia
  Sep 2009
  Họ tên
  huyen trang
  Lớp
  dangmuonvo
  Bài gửi
  12
  Được cảm ơn: 2
  theo mình nghiệp vụ 5 cũng chỉ cần định khoản là:
  Nợ tk: 152 (vlp ) :50000
  Nợ Tk 133( 1331) :5000
  Có tk :111(1111) : 55000
  bạn định khoản dai dòng wa

 21. Các thành viên Cảm ơn bài viết hay và bổ ích của le thi huyen trang:

  Night Fury (04-22-2010)

 22. #16
  Tham gia
  Apr 2009
  Họ tên
  trần thị thủy
  Lớp
  42i5
  Bài gửi
  6
  Thanked 6 Times in 1 Post
  bạn ơi
  cho mình hỏi với
  mình đang học môn này mà chả hiểu gì
  hic
  định khoản cho t nghiệp vụ này với:
  mua nguyên vật liệu theo giá hạch toán 70.000 Giá mua chưa thuế ghi trên hóa đơn 67.000, thuế VAT 10% tiền mua chưa thanh toán cho người bán.
  mình ko hiểu cái chỗ giá hạch toán với giá thực thế lắm.
  vì đề cho số dư một số tài khoản cả giá thực tế và giá hạch toán.

 23. #17
  Tham gia
  Nov 2009
  Họ tên
  fuor
  Lớp
  ketC
  Bài gửi
  1
  Được cảm ơn: 0
  thank nhé! ai có nữa post giùm lên nhé. thank!

 24. #18
  Tham gia
  Dec 2009
  Họ tên
  lê thị thu hương
  Lớp
  K41D3
  Bài gửi
  1
  Được cảm ơn: 0
  Quote Nguyên văn bởi thetaodhtm Xem bài viết
  bạn oi cho minh hoi nha. tại sao khi chuyển nguồn ở nghiệp vụ 2 bài 2 lại là 204.660
  Và khi tính khấu hao tăng trong tháng 6 ở bộ phận sản xuất lại nhân với 24.

 25. #19
  Tham gia
  Dec 2009
  Họ tên
  La Tiểu Mỵ
  Lớp
  ĐH kế toán
  Bài gửi
  2
  Được cảm ơn: 0
  Quote Nguyên văn bởi thetaodhtm Xem bài viết
  bạn oi cho minh hoi nha. tại sao khi chuyển nguồn ở nghiệp vụ 2 bài 2 lại là 204.660
  Và khi tính khấu hao tăng trong tháng 6 ở bộ phận sản xuất lại nhân với 24.
  Tớ nghĩ là nghiệp vụ 2 phải định khoản thế này. Nợ TK 414 208.800
  Có 411 208.800

 26. #20
  Tham gia
  Dec 2009
  Họ tên
  huong
  Lớp
  a7
  Bài gửi
  1
  Được cảm ơn: 0
  mình nghĩ chi phí thu mua cho vào TK chi phí chứ nhỉ?

 

 
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •  
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.
Website đang chạy thử nghiệm chờ xin giấy phép của Bộ TTTT.
Hoc tieng anh giao tiep - Ms Hoa toeic - Liên hệ Quảng cáo: 0986.333.425