help me có ai biết về tình huống nào trong khách sạn do sự thiếu phối hợp giữa 2 bộ phận lễ tân và bộ phân buồng buồng không, cho tôi vài tình huống đi
gấp lém roài


  • Share