PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bài luật tham khảo nègiadang
01-04-2010, 01:26 AM
Mình có làm bài thi luật kinh tế ngày 30/12 :k43 pót cho các bạn xem thử nha:
Câu 1: Các khẳng định sau đây đúng hay sai, giải thích:
1. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà nhà nước đầu tư > 50% vốn điều lệ
(đúng)Theo khoản 22 điiều 4
2. Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp luôn có tổng tài sản nợ lớn hơn tổng tài sản có
.(sai): Về sự bất cập của Luật phá sản hiện hành, có thể kể đến quy định tại Điều 2, trong đó quy định Doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng phá sản là “doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.” Tương tự, tại khoản 1Điều 13 Nghị định 189[1] quy định dấu hiệu lâm vào tình trạng phá sản là” Doanh nghiệp bị thua lỗ trong hai năm liên tiếp đến mức không trả được các khoản nợ đến hạn, không trả đủ lương cho người lao động theo thỏa ước lao động và hợp đồng lao động trong ba tháng liên tiếp”.
Nếu theo cách viết hiện nay của Dự thảo, cần có hai điều kiện để xác định thời điểm một doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, đó là:
-Doanh nghiệp bị thua lỗ
-Đã qúa thời hạn thanh toán mà không thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu.
Hoặc
Điều 3 (Điều 2 sửa đổi, bổ sung)Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị coi lâm vào tình trạng phá sản nếu quá thời hạn thanh toán mà không thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu

3. Đại hội đồng cổ đông được triệu tập bất thường khi số thành viên hội đồng quản trị giảm xuống quá 1/3 số thành viên(sai) vì theo khoản 3 điều 97
Trường hợp họp bất thường do HDQT triệu tập là :

HDQT xét thấy cần thiết vì lợi ích công ty
số thành viên hdqt ít hơn số thành viên do quy dịnh của pháp luật(số tvhdqt<3)
theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại khoản 2 điều 79:nhóm cổ đông hoặc cổ đông sở hữu >10%tổng CPPT lien tục ít nhất 6 tháng

4. Thành viên trong công ty hợp danh có quyền quản lý công ty và nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh
(sai)
vì TV trong công ty hợp danh bao gồm:tv hợp danh và tv góp vốn
Theo điiều 134 Ldn
Tv hợp danh quyền quản lý công ty và nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh đã dăng kí (muc b khoản 1)
Tv góp vốn không đựoc tham gia quản lí công ty, không đựoc tiến hành kinh doanh nhân danh công ty (theo muc b khoản 2 diều 140)
5. Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông của công ty cổ phần
(sai)
vì đại hội cổ đông bao gồm tất cả những thành viên có quyen biểu quyết (là cổ đông lắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết)
6. Giải quyết tranh chấp bắt buộc phải qua cả 4 biện pháp: thương lượng, hòa giải, trọng tài, tòa án
(sai)
xuất phát từ tính đa dạng ,phức tạp của quan hệ kinh tế trong nền kttt trên cơ sở nguyên tắc tự do định doạt tranh chấp kinh tế- thương mại có thể đựoc giải quyết dưới những hình thức khác nhau.
7. Luật thương mại chỉ áp dụng đối với các hoạt động thương mại giữa các thương nhân
(sai)
vì chủ thể của hợp đồng thương mại có thể là thương nhân hoặc là thương nhân với người có lien quan
Câu 2: Công ty TNHH Hoàng Long nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản lên toàn án, trong đó các số nợ của công ty như sau:
1. Nợ Ngân hàng tỉnh 7 tỷ đồng có bảo đảm bằng trụ sở của công ty trị giá 5 tỷ đồng
2. Nợ bưu điện 350 triệu đồng
3. Nợ tiền điện của công ty điện lực 400 triệu đồng
4. Nợ công ty Bảo Phát 1,2 tỷ đồng
5. Nợ lương công nhân 500 triệu đồng
Sau khi họp hội đồng chủ nợ không thông qua phương án phục hồi sản xuất kinh doanh cho công ty TNHH Hoàng Long tòa án đã quyết định thanh lý tài sản của công ty, tòa án bán đầu giá tài sản của công ty được 2,5 tỷ, quyết định bảo toàn tài sản thế chấp là 5 tỷ, phí phá sản 300 triệu
Hãy phân chia tài sản của công ty Hoàng Long cho các chủ nợ
Bài làm
Theo trình tự ưu tiên luật phá sản quy định : ta có thể chia tài sản của công ty như sau:
Ban đầu tổng tài sản của công ty là:5+2,5=7,5 tỉ
- trả nợ ngân hàng tỉnh ban đầu :5 tỉ bằng tài sản bảo đảm
- trả phí phá sản : 300tr =0,3 tỉ
- trả lưong công nhân : 500 tr = 0,5 tỉ
=> Tổng số tài sản mà công ty còn : 7,5- (5+0,3+0,5) = 1,7 tỉ
Mà tổng số tài sản không đảm bảo mà công ty còn chưa trả nợ là:2 tỉ còn nợ ngân hàng + 0,35 +0,4 + 1,2 = 3,95 tỉ >1,7 tỉ
Do đó ta phải chia tài sản còn lại theo tỉ lệ phần trăm:
ngân hàng được: (2/3,95) x 1,7= 0,860 tỉ
bưu điện: (0,35/ 3,95)x 1,7 = 0,150 tỉ
cty điện :(0,4 /3,95)x 1,7 = 0,172 tỉ
cty Bảo Phát :còn 0,518 tỉ

có gì sai sót mong các bạn chỉ dùm nha
có đề nào mà mọi người thi xong thì nhớ post lên nha
thank nhìu

vinvin
01-04-2010, 04:22 PM
bạn dì ơi , bài bạn làm đúng hết đấy nhưng có một số câu bạn nên đưa điều luật vào cho chặt chẽ . Tuy nhiên có câu 5 bài 1 , bạn nhận định đúng là sai rồi nhưng lại giải thích sai : vì đại hội cổ đông bao gồm tất cả những thành viên có quyen biểu quyết . Tuy nhiên cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức thì ko dc quyền biểu quyết , dự họp đại hội cổ đông ( Khoản 3 - Điều 82 - Luật DN )

StingHN
01-04-2010, 05:08 PM
Bạn Vinvin giỏi quá,thật là pờ jồ :))

giadang
01-04-2010, 08:30 PM
uh .thank ban nhìu nha
minh muốn trích khoản 1 điều 96 ldn để chứng tỏ rằng : trong Đại hội cổ đông chỉ chắc chắn gồm tất cả các thành viên nắm giữ cpud biểu quyết.còn cổ đông phổ thông và cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức thì ko đúng
.thank bạn nhìu nha

samara
01-04-2010, 08:44 PM
toàn bạn học giỏi :x

shin37
01-04-2010, 09:40 PM
thank các bác nha! mai thi nà! :))

giadang
01-05-2010, 01:11 AM
Đề thi: Luật Kinh Tế và Thương Mại
Số tín chỉ: 2. Thời gian: 90'
Câu 1: Các khẳng định sau là ĐÚNG hay SAI? Giải thích?

a. Vốn pháp định trong doanh nghiệp là vốn doanh nghiệp phải có để thành lập, nó ko được thấp hơn vốn điều lệ: SAI.
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp.
Vốn điều lệ: là số vốn do tất cả thành viên góp và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ ít nhất phải bằng vốn pháp định để được phép thành lập công ty nếu có quy định (vốn điều lệ tối thiểu).
b. Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước là Doanh nghiệp Nhà nước.(SAI:theo Theo khoản 22 điiều 4 quy định Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
c. Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là DN luôn rơi vào tình trạng Tổng tài sản nợ lớn hơn Tổng tài sản có.(SAi : Về sự bất cập của Luật phá sản hiện hành, có thể kể đến quy định tại Điều 2, trong đó quy định Doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng phá sản là “doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.” Tương tự, tại khoản 1Điều 13 Nghị định 189[1] quy định dấu hiệu lâm vào tình trạng phá sản là” Doanh nghiệp bị thua lỗ trong hai năm liên tiếp đến mức không trả được các khoản nợ đến hạn, không trả đủ lương cho người lao động theo thỏa ước lao động và hợp đồng lao động trong ba tháng liên tiếp”.)
Nếu theo cách viết hiện nay của Dự thảo, cần có hai điều kiện để xác định thời điểm một doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, đó là:
-Doanh nghiệp bị thua lỗ
-Đã qúa thời hạn thanh toán mà không thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu.
Điều 3 (Điều 2 sửa đổi, bổ sung)Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị coi lâm vào tình trạng phá sản nếu quá thời hạn thanh toán mà không thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu.

d. Chủ thể hợp đồng thương mại là người ký kết hợp đồng thương mại.( Sai :người ký kết hợp đòng chỉ cần là nguời đại điện hợp pháp của cty.ko nhất thiết phải là chủ thể của hợp đồng.Nếu người kí Hợp đồng không phải là đại diện theo pháp luật của Công ty nhưng đã được ghi nhận trong Điều lệ Công ty hoặc được người đại diện ủy quyền thì Hợp đồng đó không vô hiệu.


e. Thủ tục tố tụng trọng tài là thủ tục tố tụng tư pháp.(SAi:các tổ chúc trọng tài tồn tại với tư cách là những tổ chức xh nghề nghiệp,ko phải cơ quan quản lí nhà nước,ko phải là cơ quan tài phán tư pháp,giải quyết dựa trên nguyên tắc thỏa thuận tự định đoạt)
f. Trong mọi trường hợp khi có đơn kiện về tranh chấp thương mại tới tòa án thì tòa án phải thụ lý đơn để giải quyết.(SAi:có thể giải quyết tranh chấp bằng thương lượng,trọng tài,cuối cùng mới phải sd tòa án để giải quyết.tùy theo mức đọ và sự nhất trí của 2 bên mà nên sd phương pháp nào cho phù hợp)
g. Do chỉ có 1 thành viên duy nhất, công ty TNHH 1 thành viên ko có tư cách pháp nhân.(SAi : theo khoản 2 điều 63 luật dn cttnhh 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đkkd)Câu 2: Tình huống.

Cty hợp danh X có 5 thành viên: A, B, C là thành viên hợp danh; D, E là thành viên góp vốn. A đã cùng với chị ruột của mình là F đầu tư thành lập cty TNHH Y kinh doanh cùng ngành nghề. A làm giám đốc và là đại diện theo pháp luật của cty TNHH Y. Ko đồng ý với quyết định của A; B thông báo = văn bản rút vốn ra khỏi cty. Sau 2 tháng kể từ khi thông báo rút vốn, B vẫn tiếp tục ký kết các hợp đồng thuộc quyền quản lý của mình với tư cách là thành viên hợp danh của công ty X.
1. Theo anh (chị): Hành vi của A, B có hợp pháp ko? Tại sao?
Theo điều 133 ldn quy định: thành viên hợp danh ko được làm chủ doanh nghiệp tư nhân , hoặc là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác nếu ko dược sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại
Mà A muốn thành lập công ty TNHH do mình làm giám đóc và là đại diện theo pháp luật của cty là hoàn toàn hợp pháp,ko vi phạm pháp luật
Hành đọng của B ko hợp pháp do B chưa hiểu rõ quyền và trách nhiệm của A(là 1 thành viên hợp danh)
Mà đã tự ý rút thông báo rút vốn ra khỏi công ty
2. Tư vấn để A và F có thể thành lập cty TNHH Y.
Việc thành lập cty TNHH của A và Y là hoàn toàn có thể được thực hiện
Theo mục b,c khoản 2 điều 134 quy đinh
Thì A và F nên thành lập công ty TNHH kinh doanh mặt hàng khác biệt với Cty X và A nên tách biệt tài sản của mình ở cty X và Cty TNHH để ko làm thiệt hại lợi ích đến các cty khác khi 1 trong 2 cty của A bị rủi ro trong kinh doanh
và mình có thêm bài tập luật phá sản cho các bạn tham khảo nha
bài 1
Công ty cổ phần x bị mở thủ tục phá sản . Các khoản nợ gồm :
- Nợ A 1,5 tỉ , bảo đảm bằng tài sản trị giá 2 tỉ .
- Nợ B 0.5 tỉ .
- Nợ người lao động 0,4 tỉ
- Nợ C 0,6 tỉ .
- Nợ D 2 tỉ , có bảo đảm bằng tài sản trị giá 1 tỉ .
- Nợ E 0,3 tỉ .
- Nợ F 0,1 tỉ .
Hãy thanh toán các khoản nợ trên theo quy định của luật phá sản . Biết chi phí phá sản là 0,2 tỉ , tài sản còn lại của doanh nghiệp là 5,4 tỉ kể cả tài sản bảo đảm
Bài làm
Theo quy định của pháp luật phá sản năm 2004 thì các khoản nợ được thanh toán theo trình tự sau:
- tra cho doanh nghiep A 1.5 ti con lai 0.5 ti cho vao tai san pha san cua doanh nghiep.
- tra no D 1 ti con 1ti con lai cua D tro thanh no k bao dam.
- tra chi phi pha san 0.2 ti
- tra no luong nguoi cong nhan 0.4 ti.
- tai san pha san cua doanh nghiep luc nay la: 2.4+0.5-0.2-0.4=2.3 ti.
- tong no khong bao dam la: 0.5+0.6+1+0.3+0.1=2.5ti lon hon tai san pha san cua doanh nghiep.
- tra no D:1ti/2.5ti nhan voi 2.3 bang 0.92 ti. vay D duoc nhan 0.92 ti.
- tra no B: 0.5 ti/2.5ti nhan voi 2.3 ti bang 0.46 ti. vay B duoc nhan 0.46 ti.
- tra no E: 0.3ti/2.5tu nhan voi 2.3ti bang 0.276 ti. vay E duoc nhan 0.276 ti
- tra no F: 0.1ti/2.5ti nhan voi 2.3 ti bang 0.092 ti. vay F duoc nhan 0.092 ti.
-ttra no C;0,552 tỉ
bài 2
câu 5......do hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi kinh doanh của công ty mai long nên thẩm phán đã ra quyết định mở thủ tục thanh lý ...tổ quản lý thanh lý tài sản tiến hành thu hồi lại toàn bộ tài sản của công ty và tổ chức bán đấu giá...tổng cộng thu được 7,45 tỷ ....hãy thanh toán các khoản nợ dưới đây theo thứ tự ưu tiên mà pháp luật quy định

- phí phá sản 50 triệu
- nợ ngân hàng sài gòn thương tín 5 tỷ (có tài sản thế chấp 6 tỷ)
- nợ công ty hoành hà 500 triệu (tài sản thế chấp 400 triệu)
- nợ bưu điện hà nội 80 triệu
- nợ người lao động 800 triệu
- nợ thuế 500 triệu
- nợ các chủ nợ không đảm bảo khác 2 tỷ
bài làm
Câu này căn cứ K1 Đ 37 :
1) Thanh toán để trừ ra phần nợ bảo đảm :
- Sacombank : 5 tỷ
- CTy Hoàng Hà : 400 tr
=> còn : 2.05 tỷ
2) Nộp thuế cho ngân sách nhà nước 500 tr ( đây là nghĩa vụ trước phá sản ) ( trong TH ko đủ nộp thuế thì bị xử lý theo quy định pháp Luật về Thuế , nợ nhiều có thể truy cứu TNHS ).=> còn 1.55 tỷ
3) tiếp thanh toán 50 triệu phí phá sản ( mấy ông làm luật này khôn hén => còn 1.5 tỷ
4) Sau đó thanh toán nợ ng lao động 800 triệu.
=> Còn 0.7 tỷ
5) Thanh toán nợ ko bảo đảm :
Cty Hoành Hà: 100 tr
Bưu điện Hà Nội: 80tr
các chủ nợ ko bảo đảm khác: 2 tỷ
=> chia theo tỷ lệ nợ trên số tài sản còn 0.7 tỷ ( mỗi ng 1 ít chia sẻ hen )
=> còn 0 tỷ
bibi ....do có nhìu hạn chế mình chỉ làm được có thế.mong mọi người bổ sung giúp mình nha

tranduc_hl72
01-12-2010, 01:32 PM
Bạn ơi, trong đề thi luật. Phần bài tập tình huống ý 1 ấy. Mình đồng ý với bạn phần trả lời về hành vi của A. Còn của thành viên B, theo mình thì ở đây ý bài hỏi là việc B ký kết các hợp đồng có hợp pháp ko sau khi đã thông báo rút vốn ra khỏi công ty. Và theo mình thì hành vi của B là hợp pháp. Vì nếu tính từ ngày thông báo rút vốn đến khi rút vốn là 6 tháng, như vậy B vẫn là thành viên hợp danh của công ty và vẫn dc ký kết các hợp đồng.

dmauthin
01-17-2010, 12:06 PM
thanks man