PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NGÂN HÀNG ĐỀ THITrang : [1] 2 3 4 5

 1. Đề triết của K43
 2. Kinh tế thương mại đại cương học thế nào nhỉ?
 3. Đề thi tham khảo cho K44
 4. 1 đề thi lý thuyết môn Kinh tế Doanh nghiệp Dịch Vụ Du Lịch
 5. Đề thi pháp luật đại cương các khoa K44
 6. Nơi giải đáp các bài chia thừa kế pháp luật đại cương
 7. Đề thi toán cao cấp 1 của một số khoa K44
 8. Đề thi môn: Quản lý nhà nước về Thương mại
 9. Đề thi nguyên lý kế toán ngày 5/1/09
 10. Một số đề tin học đại cương K44
 11. Đề wto và thương mại điện tử căn bản
 12. Đề thi Quản Trị Nhân Lực
 13. Đề thi quản trị Marketing
 14. Đề thi môn: Quản trị Tài chính
 15. Đề môn Kinh tế DN thương mại dịch vụ [khoa C - 7/1/09]
 16. Đề thi kinh tế môi trường
 17. Đề thi môn quản trị k43
 18. Đề cương tin học đại cương và bài hướng dẫn lọc, rút trích
 19. Đề thi môn: Thương mại điện tử (Khóa 44)
 20. Môn Tổng quan thương mại và các hoạt động sở hữu trí tuệ
 21. Đề thi marketing căn bản K43C
 22. Đề thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ quốc tế
 23. Cấu trúc bài thi trắc nghiệm marketting
 24. Danh sách các đề thi + đề cương các môn
 25. Tài liệu học sở hữu trí tuệ này
 26. Đề thi môn: Thị trường chứng khoán
 27. Đề thi môn: Sở hữu trí tuệ (Khóa 44)
 28. Đề thi Dân số học cho khoa F!!
 29. Đề thi WTO tổ chức và các định chế cơ bản khoa H
 30. Đề WTO khoa I
 31. Môn tự chọn 1 tín chỉ: Tài nguyên du lịch - Đề số 9
 32. Bộ đề trắc nghiệm Marketing cho anh em đây!
 33. Đề thi môn: quản trị tài chính 1.3
 34. Đề thi sở hữu trí tuệ lần 2 ( dành cho K45 vậy )
 35. Đề thi môn: Quản trị dự án
 36. Bài thảo luận triết 1.2
 37. lý thuyết thể dục
 38. Slide Hệ thống thông tin quản lý - giáo viên Hàn Minh Phương
 39. Cập nhật đề thi Mác 1 k44 các khoa !!!
 40. Đề thi Quản trị chiến lược khoa B ngay 2/6/09
 41. Đề thi TCTT ngày 02/06/09
 42. Môn Hệ thống thông tin quản lý kinh tế
 43. Nội quy "Ngân hàng đề thi" - Hãy tìm trước khi hỏi (23 trang)
 44. Đề thi nguyên lí kế toán ngày 4/6/2009, K43A đây!
 45. Đề thi nhập môn tài chính tiền tệ 2.2
 46. Đề thi kdck ngày 4/6/09
 47. Đề KDCK ngày 4/6/09
 48. Tổng hợp đề quản trị chất lượng
 49. Tài liệu ôn tập HTTT quản lý 28 câu lý thuyết
 50. [S] Đề NLCB mark-lenin 1. <2009>
 51. Đề thi Quản trị PR
 52. Đề thi khoa học quản lý khoa F ngày 8/6 nè >"<
 53. Đề thi lý thuyết môn quản trị tài chính
 54. Đề thi tư tưởng HCM khoa D ngày 08/06/2009
 55. [S] Đề thi Nhập môn Tài chính - Tiền Tệ K43H 08/06/09
 56. Đề thi Quản trị KDDV ngày 08/06/2009
 57. Đề thi môn quản trị kênh phân phối 2 tc ngày 8/6/09
 58. Đề thi quản trị tài chính k42
 59. Đề thi môn QT Vận chuyển trong TMQT
 60. Tổng hợp đề Toán cao cấp 2 - Update đề 11 44S thi ngày 22/6
 61. Đề thi HTTT K42A ngày 9/6
 62. Đề thi hành vi mua
 63. Đề toán cao cấp 2 k44b chiều 9/6
 64. Đề thi môn Quản lí nhà nước về thương mại
 65. [S] Đề quản trị học 2TC K43H 10/06/09
 66. Đề thi lịch sử đảng khoa D ngày 10/06/2009
 67. Đề thi môn: Lịch sử Đảng ngày 10/6
 68. Phương pháp giải bài tập Quản trị tài chính
 69. Đề thi Tiếng anh thương mại
 70. Đề thi môn Kinh tế vĩ mô 11/6
 71. Cập nhật đề thi KT vĩ mô k44 các khoa !!! (có đề 39,49,55 )
 72. Cấu trúc đề thi tiếng anh thương mại 1
 73. Đề thi môn: Mác 2
 74. Đề thi nhập môn 2.2 và quản trị học nè
 75. Đề thi môn Tâm Lý quản trị
 76. Cấu trúc môn thi Marketing ngày 15/6
 77. Đề thi môn thương mại điện tử
 78. Đề thi số 33 môn Kinh tế Vĩ mô ngày 15/6
 79. [S] Đề quản trị thương hiệu K43H ngày 15/6
 80. Đề thi môn: Quản trị thương hiệu
 81. Update Triết 2 : Đề 17-18 (44H)
 82. Đề thi số 3 KTTC 2
 83. Đề thi kế toán thương mại 1
 84. Đề thi KTTC khoa D 16/6
 85. Đề thi kinh tế môi trường, ngày 17/6/09
 86. Đề Toán Cao cấp khoa I đây + bài giải
 87. Đề thi môn Toán 2, khoa A
 88. Đề thi môn kinh doanh chung khoán
 89. Đề thi Kinh doanh chứng khoán mới cập nhật đây!!
 90. Đề thi Mac 2 ,Khoa E (đề số 09)
 91. Đề thi mác 2 k44 đề 7,8,9
 92. Đề thi xác suất thống kê toán tham khảo này
 93. Đề thi wto
 94. Đề thi môn: Quản trị Công nghệ (ngày 18-6-2009)
 95. Đề thi môn NV phục vụ KS
 96. Đề thi môn Thương mại Điện tử cơ bản " khoa A nè bà con!!!
 97. Đề kinh doanh chứng khoán K43H ngày 18/6
 98. Đề thi Mac 2 nazz
 99. Đề 8 môn qttn dịch vu du lịch
 100. Đề thi lịch sử đảng ngày 19/6
 101. Đề thi môn CNXHKH ngày 19/6
 102. Tổng hợp đề thi môn: Tài chính tiền tệ
 103. Đề thi Lịch sử đảng ngày 22/6
 104. Đề thi Kinh tế lượng ngày 22/6/2009
 105. Đề 18 môn KT DN Dịch Vụ Du Lịch khoa B ngày 22/6
 106. Đề thi lịch sử đảng ngày 22.6
 107. Đề thi môn triết 2 khoa I ngày 23/6
 108. Đề thi môn ktdnmdv
 109. Đề thi môn KTDNTM,DV
 110. Đề kt DNTMDV(23-6-2009)
 111. Đề thi môn kinh tế thương mại đại cương 23/06/2009
 112. Đề KT Vĩ Mô K44a chiều hum nay 23/06/9002
 113. Đề thi: Luật Kinh Tế và Thương Mại
 114. Đề thi Quản trị mar khoa A ngày 24/6/09
 115. Đề toán cao cấp ngày 24/6
 116. Đề thi sx và thống kê toán ngày 24/6
 117. Đề thi thương mại điện tử sáng 24/6/09 khoa D nè
 118. Đề thi môn: Quản trị chất lương (ngày 24/6)
 119. Đề Tổng quan TM về các hoạt động đầu tư K43 24/06/09
 120. Đề thi Quản trị tác nghiệp TMQT 24.6
 121. Môn Lý thuyết chế biến SP Ăn uống - Môn độc của khoa B
 122. Môn Hướng dẫn viên du lịch - Lại một môn của khoa B
 123. Quản trị chất lượng dịch vụ - Khoa B
 124. Đề thi môn: Lịch sử đảng (khoa A - ngày 25/6)
 125. Đề thi thương mại điện tử khoa B
 126. Đề thi thống kê thương mại khoa D ngày 25/06/2009
 127. Đề CNXHKH khoa B ngày 26/6/2009
 128. Đề Marketing xuất khầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 129. Đề 3: quản trị PR khoa C
 130. Đề thi Marketing thương mại 3 tín chỉ. 26.06.2009
 131. Đề thi môn: Tư tưởng Hồ chí Minh
 132. Đề thi môn Hành vi mua - 2 tín chỉ
 133. Đề thi môn Kinh tế chính trị 2 + Kinh tế phát triển
 134. Đề thi quản trị công nghệ
 135. Đề thi môn: Lịch sử Đảng
 136. Đề thi môn: Mác 1 (năm 2008-2009)
 137. Đề thi môn: Mác 2 nữa nè
 138. Đề thi môn: Thương mại điện tử
 139. Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh
 140. Một số câu hỏi thi môn tư tưởng Hồ Chi Minh
 141. Câu hỏi ôn thi môn luật kinh tế và thương mại!^^
 142. Đề môn quản lý dự án (ai lam dc trA? loi` lun nha)
 143. Đề cương ôn tập Mạng và Truyền thông
 144. Bài tập tình huống quản trị
 145. Đề thi hệ thống thông tin quản lý_ ngày 25/12
 146. Đề thi môn quản trị chiến lược kdqt
 147. Vài nét về đề thi trắc nghiệm kế toán tài chính 2-Khoa D(25/12/2009)
 148. Đề thi môn thương phẩm học
 149. wto và phát triển thương mại việt nam- đề 14-ngày 25/12
 150. Đề thi môn wto và phát triển thương mại Việt Nam (ngày 25/12)
 151. Một số câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tử
 152. Đề thi Tâm lý và giao tiếp trong kinh doanh KSDL ngày 25/12/2009
 153. Đề thi hệ thống thông tin ngày 31/12
 154. Đề thi môn Tổng quan thương mại các hoạt động đầu tư
 155. Đề thi môn LTCBSP ĂN UỐNG
 156. Đề thi trắc nghiệm kinh tế DNTM,DV
 157. Đề thi Lịch sử Đảng ngày 28/12/09
 158. Đề thi môn triết (khoa C)
 159. Đề thi môn Tiếng trung 1.5 - k43 :|
 160. Đề kĩ năng tiếng pháp 1.1
 161. Đề thi những nguyên lý cơ bản Mác-Lê ngày 28-12
 162. Đề thi Tiếng trung K45i
 163. Đề thi Tài chính doanh nghiệp khoa D ngày 28-12
 164. Đề thi môn triết (khoa C) I
 165. Đề thi môn Tư tưởng HCM
 166. Đề thi Quản trị công nghệ khoa B ngày 28/12/09
 167. Đề thi Tổng quan thương mại các hoạt động đầu tư (khoa D)
 168. Đề thi Quản trị chất lượng dịch vụ KSDL - Khoa B
 169. Đề thi môn Lịch sử đảng
 170. Đề thi môn Triết khoa B k45
 171. Đề thi môn nguyên lý thống kê kinh tế
 172. Đề môn Tài chính tiền tệ mới nè bà con
 173. Tổng hợp đề thi Tư tưởng HCM - update liên tục!
 174. Đề thi Nguyên lí thống kê 2TC khoa A^^!
 175. Đề Thi tiếng trung 2.2 khoa TATM K44 (bài 10 quyển 1 đến bài 20 quyển 2)
 176. Đề thi Triết khoa B ngày 29/12
 177. Đề thi môn Toán cao cấp 1 - k45, khoa s (28/12)
 178. Đề thi môn Quản trị KDDV 1.2
 179. Đề thi Quản trị tri thức ngày 28/12/2009
 180. Đề thi Luật kinh tế thương mại ngày 30/12/2009
 181. Đề thi Pháp luật đại cương K45D
 182. Tổng hợp đề thi quản trị chất lượng
 183. Đề thi môn Pháp luật đại cươg (khoa H)
 184. Đề tin đại cương ngày 31 tháng 12 đây!!!!
 185. Đế thi Tin học đại cương (k45)
 186. Đề thi Lịch sử đảng ngày 31/12/09
 187. Đề môn Hệ thống thông tin quản lý - nóng hổi vừa thổi vừa....làm
 188. Đề thi Tài chính tiền tệ 31/12 khoa i
 189. Đề thi httt ngày 31.12.09 (hoàn chỉnh)
 190. Đề thi Kinh tế Vĩ môn - khoa D
 191. Đề thi Tin học đại cương K45!!!
 192. Đề thi nguyên lí cơ bản triết học Mác-Lênin Khoa B nè!
 193. Đề trắc nghiệm nguyên lý kế toán (tham khảo)
 194. Đề môn Toán K45D ngày 4/1/2010
 195. Đề thi httt kế toán ngày 4/1
 196. Đề Thi Khoa K45P
 197. đề thi kinh tế bảo hiểm khoa H (4/12/2010)
 198. Đề toán cao cấp k45p
 199. Đề thi kinh tế bảo hiểm K43H 4/1/2010
 200. đề khoa A môn xs thống kê_4/1
 201. Đề thi môn toán cao cấp
 202. hệ thống thông tin quản lý ngày 4thang 1
 203. Đề thi Lịch sử đảng 43C ngày 5/1/2010
 204. Đề thi Quản trị KDDV ngày 5/1/2010
 205. Đề thi Tiếng trung K45C
 206. Tổng hợp đề thi (old & new) các môn dành cho K44A HKI
 207. Một số câu trắc nghiệm pháp luật đại cương
 208. Đề nguyên lí thống kê kte Khoa H ngày 5/1/2010
 209. Đề thi môn Triết lop cd13b1
 210. Đề thi tổng quan thương mại dịch vụ K43H 05/01/10
 211. Đề thi xác suất thống kê
 212. Đề thi HTTT Khoa D (4/1)
 213. Thi quản trị học căn bản hôm 5-1 khoa I
 214. Đề thi Tài Nguyên Du Lịch ngày 05/1/09
 215. đề ktế vi mô khoa I (6/1)
 216. Đề thi pháp luật đại cương k4d (6/1)
 217. Đề tin học đại cương sáng nay nè
 218. Đề thi quản trị nhân lực
 219. Đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngày 6/1
 220. Đề môn Tài chính tiền tệ khoa A ngay 6/1/2010
 221. Đề nguyên lý thống kê khoa d nè!
 222. Đề thi Triết học ngày 6-1-2010
 223. Tổng hợp một số đề thi tthcm
 224. Tổng hợp đề thi môn: Tài chính tiền tệ
 225. Đề quản trị học
 226. Đề thi thị trường chứng khoán
 227. Đề tài chính tiền tệ ( 2 tín chỉ ) khoa A 6/1/10
 228. Phương pháp học TT HCM để đạt điểm cao
 229. Tổng hợp đề thi các môn của tớ nè...
 230. Đề quản trị rủi ro trong đầu tư TC K43H 07/01/10
 231. Đề thi tài chính tiền tệ ngày 7/1/2010
 232. Đề thi môn Tin k45 hôm nay
 233. Đề môn Tin k45 khoa d nè!!!
 234. Cấu trúc Đề thi toán
 235. Đề thị trường chứng khoán 7/1/2010
 236. Đề thi thị trường chứng khoán k44B ngày 7/1
 237. Đề Thi Tin Học Đại Cương khóa 45 ngày 7/1
 238. Đề thi Triết khóa 45 ngày 6-1
 239. ĐỀ xác suất ngày 7-1
 240. de thi tu tuong ho chi minh khoa S ngay 7-1-2010
 241. Đề thi LUẬT KHOA D ngày 7/1/2010
 242. đề thi môn triết ngày 6/1
 243. dạng đề thi CSDL nè
 244. đề thi tiếng pháp k45(8/1/2010)
 245. Đề thi môn triết ngày 8/1 đề số 6
 246. Đề thi Luật khoa B ngày 8/1/10 đây!nhào vô
 247. Đề thi môn triết khoa H ngày 8/1/2010
 248. Giải giúp em đề thi tiếng pháp khoa d này với!!!
 249. Đề thi môn kinh ế DNTMDV
 250. Phương pháp học môn lý thuyết tiền tệ để đạt điểm tốt